اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (67)

تاريخ:  26/08/95    ساعت آغاز:6:30   ساعت پايان: 8:30

ب) تاريخ:  19/08/95    ج) ساعت آغاز:6:30    د) ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  12/08/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30

تاريخ:  05/08/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30

به گزارش دانشنامه اهل‌بیت (ع) در روز پنج‌شنبه مورخه چهارم آذرماه 1395 بازدیدی از مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی از سوی برخی از مسئولان دانشنامه اهل‌بیت (ع) و دانشنامه زن مسلمان صورت گرفت و نشستی بین مدیران دانشنامه با مدیریت مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی جناب آقای «محمدکاظم موسوی بجنوردی» و همچنین جناب آقای دکتر «احمد پاکتچی» طی دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.

صفحه1 از14