در دنیای مدرن و در جریان روابط مقطعی افراد، ظاهر و به تبع آن زیبایی اهمیت فراوان یافته است. آرایش و جراحی زیبایی در حکم ابزارهایی برای دستیابی به زیبایی مصنوعی و هماهنگی با ایده آل های موجود آن شناخته می شوند. از آن جا که زنان نیمی از اعضای جامعه را تشکیل داده و عهده دار مسئولیت هایی خطیرند، و از سویی نیز نسبت به مردان بیشتر به ظاهر خود رسیدگی می کنند و آمار استفاده از لوازم آرایشی و جراحی زیبایی در بین آنان بالاست، بررسی این موضوع، اهمیت بسزایی دارد. مصاحبه با دو زن از تیپولوژی های متفاوت با کاربرد روش روایت پژوهی با رویکرد تحلیل برساختی نشان می دهد که سه گفتمان اجتماعی شدن بدن، صنعت زیبایی و نابرابری اجتماعی، مهمترین انگیزه ها و دلایل آن ها برای اقدام به جراحی زیبایی را در بر می گیرند. مقولات حکوت مندی، عادات هنجارین، فشار گروه همسالان، دگر جنس خواهی هنجارین، دیده شدن و مقبولیت اجتماعی، زیرمجموعه ی گفتمان اجتماعی شدن بدن، مقولات زیبایی هنجارین و پروژه ی بدن زیرمجموعه ی گفتمان صنعت زیبایی و طبقه ی اجتماعی و مقایسه ی اجتماعی به عنوان زیر مجموعه ی گفتمان نابرابری اجتماعی تبیین کننده ی رفتار افراد مشارکت کننده هستند. تحلیل برساختی روایات اهمیت بیشتر مقولات دگرجنس خواهی هنجارین و دیده شدن را در معنادهی کنشگر به اقدام خود، نشان می دهند.

منتشرشده در پایان نامه ها

جراحی زیبایی در جامعه‌ی ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته است لذا هدف اصلی این تحقیق نشان یافتن علل احتمالی است که باعث می‌شود افراد جراحی زیبایی انجام دهند. رویکرد نظری تحقیق شامل مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی و فمینیستی می‌باشد. استراتژی روش‌شناختی این پژوهش مبتنی بر استفاده از روش علی - مقایسه‌ای است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون مقایسه میانگین‌ها، ازمون من‌وایت‌نی و رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج تحلیلی در رگروسیون لوجستیک نشان می‌دهد احتمال انجام جراحی زیبایی با متغیرهای سرمایه فرهنگی، فشار هنجاری، و پایگاه اقتصادی - اجتماعی، دارای رابطه مثبت و معنادار و با متغیرهای تصور از بدن، و روابط اجتماعی دارای رابطه منفی و معناداری است.

منتشرشده در پایان نامه ها
یکشنبه, 01 اسفند 1395 ساعت 15:31

زنان و زمان

مقدمه 

نگاه به زمان، طی قرون اخیر، با اختراع و رواج ساعت و در پی آن پیشرفت تکنولوژی تغییر کرده است در دهه کنونی با بالا رفتن سرعت انجام امور و انقلاب ارتباطات، ارزش زمان روز به روز در حال افزایش است. اولین ساعت های مکانیکی حدود قرن سیزدهم میلادی ساخته شد اما قرنها از آنها فقط به صورت تزئینی استفاده می شد و اشخاص وقت خود را با ساعت خورشیدی تنظیم می کردند با تأسیس اولین شبکه حمل و نقل عمومی در قرن هجدهم که طبق جدول زمانبندی شده حرکت می کرد تغییری در این زمینه صورت گرفت...

منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 01 اسفند 1395 ساعت 15:22

نقش تربیتی زنان در امر صرفه جویی

چکیده

از آن جا که حیات و بقاء برای همه موجودات و ازجمل انسان به صورت فطری در نهاد او قرار داده شده، برای این امر نیاز هب تهیه غذا و طعام دارد که آنهم میسر نمی شود مگر به تلاش و کوشش او و درنهایت پس از دستیابی و کسب روزی باید که در استفاده و نگه داری آن هااصولی را رعایت کند. نویسنده در این نوشتار، ابتدا به ارزش کار و فعالیت جهت اقتصاد خانواده و جامعه پرداخته و در ادامه واژه های تربیت و صرفه جویی را مورد بحث قرار می دهد. نگارنده در این پژوهش، صرفه جویی را از منظر اسلام تبیین نموده و دو دیدگاه متفاوت درخصوص صرفه جویی را بیان می دارد. درنهایت مقاله را با ارائه راهکارهای عملی جهت جایگزین نمودن اصل صرفه جویی به جای اسراف در محیط اجتماع و خانواده به پایان می رساند.

منتشرشده در مقالات
چکیده
حداقل نُه گزاره در مساله فتنه بودن زنان در جوامع حدیثی شیعه و سنّی گزارش شده است. این احادیث، به دو گونه کلی، انتساب صریح فتنه به زنان و همنشینی با دیگر فتنه ها قابل تقسیم هستند. تلقی به قبول این متون به عنوان روایت و گزارش آنها در جوامع حدیثی مشهور فریقین، نشانگر یک باور تاریخی به محتوای این روایات در فرهنگ و اندیشه اسلامی است که تاثیرات جدی در نوع نگرش به شخصیت و کارآمدی زن از نگاه اسلامی داشته و در دوره معاصر نزد مستشرقان و فیمینیسم، شبهاتی چون شوم بودن و تحقیر زن را دامن زده است. هر چند از منظر امامیه انتساب قطعی همه این روایات به معصوم، با توجه به نتایج ارزیابی سندی و مبانی کلامی در حجیت سنّت، با موانعی روبروست، اما فی الجمله صدور برخی از آنها، قوت دارد. برابر تاریخ­گزاری اسنادی، زمان­شناسی صدور اکثر این روایات به قرن اول هجری و به طور خاص دوره بعثت رسول خدا (ص) بر می­گردد. شاخص گفتمان این دوره، گذار از فرهنگ جاهلی به فرهنگ اسلامی بوده و شارع اسلامی با رویکردی اصلاحی و احیایی به ترمیم و تصحیح شخصیت زن و تعدیل مناسبات مردان با زنان پرداخته است. این پژوهه با روش تحلیلی ـ انتقادی روایات فتنه بودن زنان را از منظر فراوانی، تاریخ­گزاری، گفتمان­شناسی صدور، اعتبار سنجی مصادر و اسناد، نقد دلالی، تعارض با دیگر روایات به بوته سنجش سپرده است. دستاورد این پژوهه آن است که فتنه دانستن زنان در روایات مساوی با تحقیر یا شوم بودن شخصیت زن نیست و احادیث صرفاً به حساسیت تعامل با زنان و ضریب تاثیرپذیری مردان از آنان اشاره دارند.
منتشرشده در مقالات

چکیده

در جامعه زمینه‌ساز، شرایط لازم برای پذیرش ولایت و حاکمیت حضرت حجت( فراهم است. چنین جامعه‌ای از خانواده‌های کوچک شروع می‌شود و گسترۀ جهان اسلام را دربر می‌گیرد. اما متأسفانه امروزه ساختار و کارکرد خانواده‌ها به گونه‌ای نیست که بتوانند زمینه‌ساز ظهور باشند. امروزه موضوع تحصیل و اشتغال زنان، از جمله عوامل آسیب‌زا در خانواده‌ها به شمار می‌رود. اگرچه فرصت تحصیل برای زنان در شکل‌گیری و پیشرفت جامعه و پرورش نسل‌های منتظر تأثیر دارد، اما در عصر جدید، تحصیل زنان با گسترش فرهنگ غرب در زندگی‌شان همراه شده و آسیب‌های بسیاری به همراه داشته است. گرایش آنان به تحصیلات، سبک زندگی اسلامی را تغییر داده و توسعه حضورشان در مجامع علمی و دانشگاه‌ها، کمابیش منجر به دگرگونی در خانواده شده است؛ در حالی که زنان، در پرورش افراد جامعه رسالت تربیتی دارند و بیش از هر فردی می‌توانند جامعه را در زمینه‌سازی برای ظهور آماده کنند. اما مسئله تحصیل آنان، مانند هر پدیدۀ اجتماعی دیگر، آسیب‌هایی در زندگی به همراه دارد که باید با ارائه راهکارهای مناسب و جامع‌نگر، به کاهش آن‌ها و جهت‌دهی به سمت نقش زنان در زمینه‌سازی ظهور پرداخته شود.

منتشرشده در مقالات

فقه تربیتی به بررسی موضوعات تربیتی از نگاه اجتهادی و فقهی می پردازد و نتیجه ی آن، گزاره های فقهی در زمینه ی تربیت است، که در اختیار حکومت اسلامی برای اجرا قرار می گیرد. منظور از تربیت در این تحقیق صتأدیب و ناظر به ب عد اجتماعی از ابعاد مختلف تربیت است. در دلایل تحلیل وظیفه ی حکومت در عرصه ی تربیت؛ قرآن در چندین آیه از جایگاه تربیت در سیره ی رهبری پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) سخن می گوید، آنچه از روایات استنباط می شود این است که؛ اکثریت مردم، تابع محیط قرار می گیرند و جذب جریان غالب می شوند، در دلیل سیره ی عملی معصومین(علیهم‌السلام) مسئولیت هایی که حاکمان و کارگزاران حکومتی به عهده دارند، همان مسئولیت های پیامبران و جانشینان معصوم ایشان است. در تمام دستورالعمل های حکومتی، تربیت در سایه ی استصلاح (زمینه‌سازی برای اصلاح) اهل آن سرزمین، یک برنامه ی قطعی و لازم بوده است. سازوکارهای صتشویقی و ترغیبی و صانذاری و بازدارنده به عنوان یک نظام انگیزشی، از مهم ترین سازوکارهای تربیتی یک جامعه‌ی دینی است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نهاد حسبه و تقویت روحیه ی گرایش به معنویات از جمله سازوکارهای تشویقی و ترغیبی اند. مجازات های مالی، بدنی، سالب آزادی و روحی؛ سازوکارهای انذاری و بازدارنده را تشکیل می دهند. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی به شیوه ی کتابخانه ای نگاشته شده است.

منتشرشده در پایان نامه ها

این پژوهش به بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر آن می پردازد. جامعه آماری زنان بین 20-55 سال شهر کرمانشاه می باشند که از این تعداد 335 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. هدف از انجام این پژوهش توصیفی - تبیینی بررسی میزان آگاهی زنان شهر کرمانشاه از حقوق و تکالیف شهروندی و تاثیر عوامل سن، تحصیلات، تاهل، شغل پاسخگویان و شغل همسر و مذهب بر این آگاهی می باشد هدف بعدی بررسی "نگرش جنسیتی" زنان شهر کرمانشاه نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی و بررسی عوامل فوق بر این نگرش است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش بوده است، از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و داده ها با بهره گیری از تکنیک های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد و تحلیل روابط دو متغیره و چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 86/7% از افراد نمونه آگاهی شان از حقوق شهروندی و 86/2% از افراد نمونه آگاهی شان از تکالیف شهروندی در سطح متوسط به بالا می باشد.79/8 % از افراد نمونه نگرش جنسیتی شان نسبت به حقوق شهروندی و 85% افراد نمونه نگرش جنسیتی شان نسبت به تکالیف شهروندی در سطح متوسط به بالا می باشد. متغیرهایی چون سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، شغل همسر یا پدر پاسخگویان، شغل خود و مذهب با نگرش آنان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی رابطه معنادار دارند. نتایج تحلیل چند متغیره نشان می دهد 0/16% واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) توسط متغیر تحصیلات، تبئین، 0/26% واریانس متغیر وابسته (آگاهی از تکالیف شهروندی) توسط مجموعه متغیرهای تحصیلات، شغل پاسخگو، 0/20% واریانس متغیر وابسته ( نگرش جنسیتی نسبت به حقوق شهروندی) توسط مجموعه متغیرهای سن، تحصیلات ، مذهب و 0/33% واریانس متغیر وابسته (نگرش جنسیتی نسبت به تکالیف شهروندی) توسط مجموعه متغیرهای سن، تحصیلات و مذهب پاسخگویان تبیین می شوند.

منتشرشده در پایان نامه ها

هدف اصلی این مطالعه، تعیین رابطه ی بین گرایش به مدرنیته در زنان جوان شهر تبریزو سبک زندگی آنها می باشد.. دراین پژوهش پس از بررسی نظریات و مطالعات انجام شده در این زمینه، جهت تبیین رابطه ی بین مدرنیته با سبک زندگی از دیدگاه گیدنز استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ساختار یافته برای 385 نفراز زنان جوان که با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند، گردآوری شد.تجزیه وتحلیل آزمون فرضیات به دو روش دو متغیره و چند متغیره صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شد. متغیرهای، گرایش مدرنیته، ریسک پذیری، پیشرفت گرایی، وضعیت تاهل، بر گذران اوقات فراغت زنان جوان، همچنین متغیرهای مدرنیته ،سطح تحصیلات، ریسک پذیری، اعتماد ، عام گرایی، وضعیت تاهل، بر مدیریت بدن زنان جوان همچنین متغیر های سطح تحصیلات،ریسک پذیری، پیشرفت گرایی بر مصرف فرهنگی و همچنین متغیرهای سطح تحصیلات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، پیشرفت گرایی،اعتماد، عام گرایی، وضعیت تاهل، برمصرف اقتصادی تاثیر داشتند. در تجزیه و تحلیل چند متغیره، متغیرهای اعتماد ، جهت گیری علمی ، ریسک پذیری ، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، پیشرفت گرایی، تحصیلات، وضعیت تاهل و جهت گیری عام گرا،52 درصد از تغییرات متغیر مصرف فرهنگی را تبیین می کنند. متغیرهای وضعیت تاهل ، اعتماد ، ریسک پذیری ، پیشرفت گرایی، تحصیلات، 21 درصد از تغییرات متغیر اوقات فراغت را تبیین می کند. متغیرهای اعتماد، جهت گیری علمی ، وضعیت تاهل ، انگیزه ی پیشرفت، 54 درصد از تغییرات متغیر مدیریت بدن را تبیین می کنند. و متغیر های پایگاه اجتماعی-اقتصادی، تحصیلات، عام گرایی، اعتماد، جهت گیری علمی 40 درصد از تغییرات متغیر مصرف اقتصادی را تبیین می کنند.

منتشرشده در پایان نامه ها

نوجوانی بحرانی­ ترین و حساس ­ترین دوره زندگی هر انسان است که تکالیف و پیچیدگی های متعدد دارد و فائق آمدن فرد بر این تکالیف تحت تاثیر عوامل گوناگونی مانند خانواده قرار دارد. هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی نقش عملکرد خانواده در تمایزیافتگی ومیزان تجربه بحران هویت در نوجوانان است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل همۀ دانش آموزان17- 15 ساله مقطع متوسطه شهرستان اردکان استان یزد وتوابع آن است که به روش نمونه­ گیری خوشه ای 370 دانش ­آموز(دختر و پسر) به منظور پاسخ گویی به سه پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)، بحران هویت احمدی و سیاهه تمایز یافتگی خود (DSI-R)انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها نیز از روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و Tدو گروه مستقل استفاده شده است. یافته­ های به دست آمده نشان دادند که میان عملکرد خانواده و تمایزیافتگی، رابطه مثبت معنادار و میان تمام مؤلفه ­های عملکرد خانواده و مؤلفه"جایگاه من" درتمایز یافتگی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس یافته­ ها میان پنچ مؤلفه از عملکرد خانواده (ارتباط، نقش، عملکرد کلی، حل مشکل، کنترل رفتار) با مؤلفه"آمیختگی" درتمایزیافتگی، رابطه منفی معنادار وجود دارد و میان عملکرد خانواده و ابعاد آن با میزان تجربه بحران هویت رابطه منفی معنادار وجود دارد و عملکرد خانواده،از طریق مؤلفه ­های "عملکرد کلی و نقشها" قادر به پیش بینی بحران هویت و از طریق مؤلفه"عملکرد کلی" قادر به پیش بینی تمایزیافتگی در نوجوانان است.یافته­ های جانبی پژوهش نشان دادند که دختران نسبت به پسران بحران هویت بیشتری را تجربه می­کنند اما میان دو جنس در تمایزیافتگی، تفاوتی وجود ندارد. از یافته­ های پژوهش می­توان به این نتیجه رسید که عملکرد خانواده می­تواند عاملی مهم و اثرگذار بر میزان تجربه بحران هویت و سطوح تمایزیافتگی فرد در سنین نوجوانی باشد.

کلید واژگان: عملکرد خانواده، بحران هویت، تمایزیافتگی،نوجوان

صفحه1 از36