مقالات

مقالات (3545)

بحث حقوق سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عرب در سده اخیر، همزمان با بیداری اسلامی این کشورها مطرح شد و دیدگاه های گوناگونی درباره محدوده این حقوق از سوی فعالان مسلمان و غیر مسلمان حقوق زن، اعم از فقها، حقوق دانان و سیاست مداران ارائه گردید و جنبش های زنان را برای دست یابی به این حقوق در پی آورد. \r\nروشن است که اعطای حقوق سیاسی به زنان مسلمان به تغییر و تحول اساسی در حکومت های این کشورها و اسلامی شدن حکومت ها نیاز داشت، ولی متأسفانه زنان مسلمان این کشورها غافل از دسیسه سلطه جویانه لیبرالیسم غرب، عجولانه و با التهاب بسیار، طالب حقوق سیاسی در سایه حاکمان وابسته به غرب یا مستبد شدن و برخی نیز موفقیت هایی در این زمینه به دست آوردند.

مادران ائمه علیهم السلام افزون بر نقش مادری و تربیت فرزندان، که دربخش پنهان تاریخ مطرح می شود، نقش های سیاسی-اجتماعی مؤثری نیز در بخش آشکاری تاریخ ایفا نموده اند. هم فعالیت های سیاسی-اجتماعی مادران عرب و هاشمی مانند فاطمه بنت اسد، فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه بنت الحسن و ام فروه مادر امام صادق علیه السلام (که به علت مشخص بودن موقعیت خانوادگی آنان و ارتباط با قبایل و تبار خویش بیش از دیگران مادران ائمه علیهم السلام در تاریخ یاد شده) و هم نقش و حضور سیاسی مادران غیر عرب، که عمدتا کنیز و اسیر بوده اند، در کنار نقش مادری ایشان قابل ذکر و بررسی است ومادران ائمه اثنی عشری در این زمینه، بهترین الگوی عملی برای شایستگی و بایستگی حضور سیاسی زنان شیعه هستند.

یکشنبه, 08 اسفند 1395 ساعت 22:29

نقش زنان در ماجرای سیاسی صفین

نوشته شده توسط

در تاریخ تمام مذاهب، گروه هایی وجود دارند که در پیشبرد اهداف آن تفکر، مذهب و گروه، تلاش و جان نثاری نموده اند. ولی زوایای دیگری از همین تلاش ها هرگز به تصویر کشیده نشده و در تاریخ به فراموشی سپرده شده است.\r\nنقش زنان در تاریخ صدر اسلام در صحنه هایی همچون بیعت ها، غزوات و سرایا، پشتیبانی های درمانی و حتی نظامی از جمله مواردی است که اگرچه به شکل مستقل، مضبوط نیست، ولی به طور پراکنده در لابه لای کتب تاریخی یافت شدنی و قابل مطالعه است.\r\nدر این مقاله، برآنیم تا با بیان مواردی از حضور و مشارکت سیاسی زنان در صحنه پشت جبهه یا رویارویی نبرد، هم حق این شایستگان را ادا نماییم و هم عبرت و نویدی بر انگیزه های حضور زنان در جامعه امروز باشد.

دانشگاه هاروارد

این دانشگاه یکی از بزرگ ترین و مهم ترین دانشگاه های سراسر ایالات متحده آمریکا است. برنامه مطالعاتی حقوق اسلامی، که در دانشکده حقوق از سال 1991 فعّال شده، مقدّمات تشکیل یک مرکز فراگیر مطالعات اسلامی را در دانشگاه «هاروارد» فراهم آورده است. هم اکنون برنامه مطالعات حقوق اسلامی به دنبال لایه های درونی حقوق اسلامی به عنوان یکی از نظام های حقوق اساسی در جهان مطرح است و سعی دارد دانشجویان را با حقوق اسلامی آشنا سازد. تمرکز اصلی برنامه مطالعات

حقوق اسلامی در عصر معاصر قرار دارد و این تمرکز، علایق و شرایط مناسب این مطالعه را در بستر تاریخی ایجاد می کند

تاريخ فلسطين و الجزائر مملو از حماسه و ايثار زنان مجاهدي است كه در استراتژي مبارزه پايدار نقش آفرين بوده و به اذعان تاريخ، اركان بي بديل عرصه مجاهدت را رقم زده اند. بسط و توسعه جنبش هاي زنان مسلمان در اين كشورها و حضور فعالانه آنان در ميدان حق طلبي، نماد بارزي از الگوي زن مسلمان است كه با تاسي به فرهنگ و تعاليم حيات بخش دين كامل، آرمان اساسي زندگي فردي و اجتماعي خود را به احياي عزت، شرافت و هويت اسلام و سرزمين اسلامي خود اختصاص داده اند.
اين نوشتار كه با هدف ترسيم حضور فعال زنان فلسطيني و الجزائري نگاشته شده، پس از تبيين جايگاه سياسي بانوان در اسلام، توجه خود را به بازكاوي جنبه هاي متعدد آن و استناد به الگوي مبرز اين عرصه در كشورهاي مذكور معطوف داشته است.

کليدواژگان: انتفاضه ، عمليات استشهادي ، جبهه آزادي بخش الجزائر ، حماس ، جنبش جهاد فلسطين ، جنبه نجات ملي