مقالات

مقالات (3545)

چکیده

هنر به عنوان یکی از عرصه های فعالیت بشر ، از دیرباز تا کنون ، با ظهور و بروز در نقش ها و تعاریف گوناگون ، تداوم یافته است . هنرهای تجسمی گروه عمده ای از آثار هنری را تشکیل می دهند که به لحاظ قدمت و کمیت و ویژگی روایی – بیانی ، حایز اهمیتند . تجزیه و تحلیل آثار تجسمی این امکان را به ما می دهد تا روند پیوسته ی رشد اندیشه ی بشری و نگاه او به پیرامون را در جوامع سازنده ی این آثار بررسی کنیم . اصلی ترین این تفکرات ، باورهای مذهبی و رویکرد به مبدأ و مقصد آفرینش است .
تفکر شیعی نیز به واسطه ی وقوع مکانی در سرزمین های دارای هنر و تمدن ، می تواند محمل تحولات متناسب با خود گردد و به باز تعریف موضوعاتی همچون « نگاه به زن » منجر شود ؛ چرا که جایگاه زن یکی از وجوه تمایز و برتری اندیشه ی شیعی نسبت به سایر مکاتب است .
کلید واژ ه ها : زن ، تفکر شیعی ، نقاشی ، نگارگری ، تحولات ، هنر

یکشنبه, 08 اسفند 1395 ساعت 21:22

زن و گفتمان سياسی جهانی سازی ( رويكرد اسلام و غرب )

نوشته شده توسط

« جهاني شدن » در مفهوم غربي و اسلامي ، چه تاثيراتي و يا رهاوردي براي زنان داشته و دارد ؟ به بخشي از اين سوال ، توسط انديشمندان پاسخ هايي داده شده ، اما اين پاسخ ها به علت تنوع و تعدد ، ابهام ها و اشكالات جديدي ايجاد كرده اند . هدف اين مقاله آن است كه پاسخي روشن براي سؤال مزبور بيابد . براي دستيابي به پاسخ ، ابتدا تعريف « جهاني شدن » و تبيين تاريخ و سابقه آن و سپس مقايسه اي بين جايگاه و منزلت زن در جهاني شدن غربي و اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند .

کليدواژگان: اسلام ، موعود ، جهاني شدن ، جهاني سازي ، عدالت ، حكومت ، آمريكا ، غرب و زنان

یکشنبه, 08 اسفند 1395 ساعت 21:19

بانوان شيعه و فرهنگ سياسی آنان در عصر فاطمی

نوشته شده توسط

فرهنگ هر دوره معرف نحوه زيست اجتماعي و فرهنگي جوامع آن عصر است. به طريق اولي، با اطلاع از فرهنگ سياسي هر دوره مي توان به شناخت روابط، جريانات و حركت هاي سياسي موجود دست يافت. عصر فاطمي (دوره حيات و ممات حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)) طليعه دار پيدايش اتفاقات و رويدادهاي سياسي ـ اجتماعي تعيين كننده در حيات سياسي شيعيان است كه پرداختن به آن از اهميت اساسي برخوردار مي باشد.
فرهنگ سياسي با تعين سه عنصر «بينش سياسي»، «نگرش سياسي» و «كنش و رفتار سياسي» مشخص مي گردد و سطوحي از تفكر و آگاهي سياسي، احساس و منش سياسي و عملكرد و حركت سياسي را دربرمي گيرد. حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) در مشي سياسي خود، پايه گذار و مقوم فرهنگ سياسي تشيع بوده اند و سه عنصر تشكيل دهنده اين فرهنگ را، چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل، به منصه ظهور رسانيده اند.

کليدواژگان: فرهنگ سياسي ، عصر فاطمي ، بانوي شيعه ، بينش سياسي ، منش سياسي ، كنش سياسي

اين مقاله به نحوه تأثير فرايندهاي سياسي در شكل‌گيري نهضت فمينيسم و فعالعيت سياسي فمينيست‌ها و همچنين برخي از سياست‌ها و خط مشي‌هايي كه فمينيست‌ها براي رسيدن به مطالبات و اهداف خود بكار گرفته‌اند،‌ پرداخته شده است.\r\nبدين منظور نگارنده روندي تاريخي از نظريات و فعاليت‌هاي فمينيستي ارائه كرده و زمينه‌ها و عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ظهور تفكر فمينيسم را بررسي نموده است.\r\nتأثير تفكرات ماركسيستي ليبراليستي در شكل‌گيري نهضت زنان و جنبش‌هاي فمينيستي نيز از ديگر محور‌هاي مورد بحث در اين مقاله است.

اشاره
مصاحبه ذيل حاصل گفت وگوى فصلنامه بانوان شيعه با سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبائى است. در اين گفتگو، جناب ايشان با رويکردى فلسفى و عرفانى، محورهايى چون مقام علمى، منزلت معنوى، نقش تربيتى و اخلاقى حضرت فاطمه عليهاالسلام مورد بحث قرار گرفته است. و در ادامه بحث نيز به ديدگاه هاى علمى و سيره عملى معلّم و مصلح بزرگ شيعه، مرحوم امام خمينى قدّس اللّه نفسه الزکيّه، به لحاظ انتساب سرکار خانم دکتر طباطبايى با آن قائد الهى، اشاره شده است.

بانوان شيعه: چگونه مى توانيم وجود شريف حضرت فاطمه عليهاالسلام را با وجود بعد مسافت تاريخى و فاصله معنوى، بارزترين الگوى تربيتى براى انسان قرن 21 معرفى نماييم؟