مقالات

مقالات (3545)

«مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان» با هدف به کارگیری از فناوری جدید رایانه، در جهت اشاعه فرهنگ والای اسلامی، قرآن و عترت را مستمسک خود قرار داده و نرم افزاری تولید نموده است که به گل خوش بوی نبیّ مکرّم اسلام، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام ، تعلّق دارد. این کوته نگاشت به معرفی این نرم افزار سودمند می پردازد.
نام نرم افزار: «ریحانه؛ کتابخانه تخصصی حضرت زهرا علیهاالسلام »؛
تهیه کننده: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان؛
سال تولید:

اشاره

آنچه در پی می آید گزارشی اجمالی درباره دانشنامه فرهنگ فاطمی می باشد که «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» از نیمه دوم سال 1381، در سه گروه «منزلت و شخصیت فاطمی»، «حکمت فاطمی» و گروه «زن و خانواده» کار تدوین و تألیف آن را آغاز نموده است.

تعریف، اهداف، اصول راهبردی و مدخل های نهایی دانشنامه از جمله مواردی هستند که در این گزارش به آن اشاره شده است.

آن جا که جبرئیل امین مأوا گرفته است *** هر دردمندی دامن زهرا گرفته است

آن کو فرستد مرغ دل را سوی او پیک *** دارد به لب زهرا گل لبّیک لبّیک

گزارشگر: فصلنامه بانوان شیعه(1)
اشاره

«شورای فرهنگی اجتماعی زنان» وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی است که به منظور سیاست گذاری در مسائل فرهنگی و اجتماعیِ زنان و ایجاد هماهنگی های لازم در این امور، بر اساس مصوّبه یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورّخ 19/3/1366 تشکیل گردیده و از تیر ماه سال 1367 کار خود را آغاز نموده است. به منظور معرفی فعالیت های تحقیقاتی و اطلاع رسانی این شورا در زمینه مسائل زنان، به اجمال، بخش های اصلی این مرکز و برخی فعالیت های آن معرفی می گردند.
ترکیب اعضا

اشاره

پایگاه اطلاع رسانی «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در تاریخ 1/4/82 مصادف با روز «تبلیغ و اطلاع رسانی» افتتاح گردید. به اجمال، در ذیل، به اهداف، سیاست ها و برنامه های این مرکز اشاره می شود:

اهداف

1. تقویت پژوهش ها و کارشناسی ها از طریق پشتیبانی اطلاعاتی پژوهشگران و کارشناسان؛

اشاره

پایگاه اطلاع رسانی «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در تاریخ 1/4/82 مصادف با روز «تبلیغ و اطلاع رسانی» افتتاح گردید. به اجمال، در ذیل، به اهداف، سیاست ها و برنامه های این مرکز اشاره می شود:

اهداف

1. تقویت پژوهش ها و کارشناسی ها از طریق پشتیبانی اطلاعاتی پژوهشگران و کارشناسان؛