دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 03:04

بررسی مساله عدالت در قرآن کریم و عهدین

چکیده:در تعریف عدالت گفته‌اند: بخش کردن چیزی است، به‌طور یکسان یا برابر داشتن همه در یک‌چیز و با موازنه و برابری میان همه خواه در امر مادی یا معنوی. ما مسلمانان معتقدیم که پیامبران برای هدایت بشر برانگیخته‌شده‌اند و کتاب‌هایی را که از جانب خدا آورده‌اند با توجه به مقتضیات زمان آن‌ها بوده است. ما عقیده داریم که تورات و انجیل که بر حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) نازل‌شده‌اند مطالب آن‌ها صحیح و هر دو کتاب الهی هستند اما طبق شواهد تاریخی و نوشته‌های خود یهودیان و مسیحیان در حال حاضر این دو کتاب دستخوش تحریف‌شده‌اند؛ اما ما بر این عقیده‌ایم که همه تورات و انجیل تحریف‌نشده است زیرا بعضی از گفته‌های تورات و انجیل با قرآن مطابقت دارد این دو کتاب اوامر و نواهی برای پیروان خود داشته‌اند؛

منتشرشده در پایان نامه ها

در مفهوم شناسی روح به این نتیجه می‌رسیم روح چیزی است که موجب حرکت می‌شود و روان است و حرکت دارد و بدن نیز چیزی است که خواص اجسام را دارد؛ با توجه به روایت توحید صدوق؛ روح بدون جسم حرکتی ندارد، نتیجه می‌گیریم که بدن با حضور روح به حرکت و حیات می‌رسد، و نشان خواهیم داد از میان پنج روحی که در انسان یافت می‌شود آنچه محور بحث این نوشتار است روح الحیات می‌باشد که عامل حیات و حرکت است و بقیه ارواح محل بحث نمی‌باشد. منظور از حیات، دمیده شدن روح الحیات است و منظور از موت، خروج روح الحیات است که در تعبیر روایات روح الحیات با چهار نام خوانده شده است، که عبارتند از: روح الحیات، روح البدن، روح المدرج و روح العقل و نشان خواهیم داد آن روحی که جسمانی حادث می‌شود

منتشرشده در پایان نامه ها

زنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری دارای حقوق و تکالیفی هستند که توجه ویژه به آن حقوق را ایجاب می کند.داوری منطقی آن است که به جای توجه صرف به مسائل حقوقی زنان، نگاهی همه جانبه و از تمام دیدگاه‌ها به این قشر وجود داشته باشد و تمام فراز و نشیب‌های زندگی زن امروز مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد؛تا نگاه مرد سالارانه که در کل تاریخ بر زنان و حقوق آنان سایه افکنده است تعدیل گردد. نگاه تحول یافته به حقوق این قشر، نگاهی بن بست شکن، سنت شکن و مخالف با اسلام نیست بلکه با کرنش در مقابل این نگاه متحول می‌توان هویت دینی، ملی و تاریخی خویش را حفظ کرده و در بستر آزادی و فعالیت تعالی بخش گام نهاد. نگاه مورد نظر در راستای این حدیث حکیمانه که خیرالامور را اوسط‌ها می داند قابل تفسیر است.

منتشرشده در پایان نامه ها

به طور کلی می‌توان گفت روش‌های پیش‌گیری از بارداری به لحاظ مکانیسم عمل به چند دسته تقسیم می‌شوند. برخی راه‌ها مانع انعقاد نطفه و تشکیل جنین می‌شود مانند (عزل) که این روش تنها راهی است که در متون فقهی و منابع روایی به آن اشاره شده است و در فقه اسلامی محکوم به کراهت می‌باشد. برخی دیگر از راه‌ها نطفه منعقد شده را از بین می‌برد مانند سقط جنین که حکم اولیه آن در دین اسلام حرمت و عدم جواز است. روش دیگر نازا سازی یا عقیم کردن است که دلیل معتبری برای حکم به حرمت آن در دست نیست. در مجموع می‌توان گفت که روش‌های دیگر جلوگیری به شرحی که در این رساله به آن ها پرداخته شده مادام که مستلزم انقطاع نسل نبوده و موجب اضرار به نفس و به غیر نگردند و با لمس و نگاه نامحرم همراه نباشد وتضییع حقوق زوجین را در پی نداشته باشند جایز و در غیر این صورت محکوم به حرمت می باشند.از طرفی هم بررسی همزمان این موضوع از منظر فقه شیعه و مذاهب خمسه از جمله اهدافی بوده که در طی این رساله به دنبال ان بوده‌ایم. که ما به تفصیل دلایل آن ها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

منتشرشده در پایان نامه ها
دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 02:48

آزادی اراده در ممانعت از باروری

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه فرزندآوری در روابط زوجین مطرح است، آزادی اراده افراد در مقوله ممانعت از باروری است. در این تحقیق ابتدا به مسأله مشروعیت ممانعت از باروری از دیدگاه فقه امامیه پرداخته شده است؛ و با رد ادله مخالفان ممانعت از باروری (مانند حرمت عزل و وجوب دیه بر آن، حرمت دخالت در امر خلقت، حرمت اخصاء و حرمت تحریم حلال) و استفاده از دلایل فقهی و حقوقی (مانند اصل اباحه، اصل برائت، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده سلطنت) مشروعیت استفاده از روش‌های ممانعت از باروری استنباط شده است.

منتشرشده در پایان نامه ها

مقدمه 

«نقش های جنسیتی» از جمله موضوع هایی است که در دهه های اخیر کانون توجه دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است و بی شک، اندیشه وران و نویسندگان فمینست بیشتر از دیگران در گسترش این پژوهش ها نقش داشته اند، زیرا نابرابری جنسیف و رفع آن_ که از محوری ترین علقه ها و آرمان های ایشان است_ در نظام فکری آنان با مفهوم نقش های جنسیتی پیوندی تنگاتنگ دارد همین نکته ضرروت تجزیه و تحلیل و ریشه یابی این نقش ها را از منظر فمینیستی در پی می آورد...

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 01:32

بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن

چکیده
نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می‌گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می‌نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می‌شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می‌باشد
منتشرشده در مقالات

زنان افزون بر آنكه بيش از نيمي از جوامع انساني‌اند، همواره در طول تاريخ تحولات بشر و از جمله تحولات سياسي جوامع، نقش برجسته‌اي داشته‌اند. در خصوص موضوع «مشاركت زنان در توسعه سياسي» بين انديشمندان و فقها، به ويژه معاصران اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد كه به رويكردهاي متفاوتي در حوزه تفكر و اجرا منتهي مي‌گردد. گروهي با مشاركت سياسي زنان و همه لوازم آن مخالف بوده و با اتكا بر فرهنگ‌هاي پيشين، رسالت او را محدود به خانه‌داري و انجام امور مربوط به تربيت فرزندان مي‌دانند. اينان به دسته‌اي از آيات همچون آيه «قواميت مردان بر زنان» و رواياتي با موضوع «منع از امارت زنان» و «منع از مشورت با زنان» و ساير ادله استناد مي‌كنند. در مقابل، جمعي قايل به جواز مشاركت سياسي زنان شده، مشاركت او را در تمامي عرصه‌ها جايز و لازم مي‌دانند و با استناد به سيره معصومان (ع) ادله مخالفان را نقد كرده،‌ آنها را قابل استناد نمي‌دانند. گروهي هم صرفاً منصب حاكميت را براي زن صالح نمي‌دانند. در نوشتار حاضر، به تشريع سطوح و لايه‌هاي مشاركت سياسي زنان در حوزه سياست‌گذاري و اجرا با استناد به آموزه‌هاي ديني اقدام مي‌گردد.

منتشرشده در بانوان شیعه، شماره 6
یکشنبه, 08 اسفند 1395 ساعت 20:59

خطبه فدکیه; تفسیرى بر آیات قرآن کریم

چکیده

در فرهنگ شیعه، «فدک» نمادی از معنایی بزرگ است که هرگز در محدوده یک قطعه زمین نمی گنجد و همین معنا رمزی است که درگیری را از مخاصمه سطحی و محدود، به مبارزه ای سیاسی تبدیل کرد. منازعه فدک در واقع، فریاد اعتراض یادگار رسول خدا صلی الله علیه و آله به انحراف پدید آمده در جهان اسلام است. «خطبه فدک» علاوه بر قاطعیت فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله در حق خواهی نسبت به ارث خویش، بیش از پیش بیان روشن دفاع از حضرت علی علیه السلام است و انتقاد از بی وفایی و خیانت مردمان نسبت به حق صریح اهل بیت علیهم السلام . حضرت زهرا علیهاالسلام در این محاجّه، با بهره گیری متین و استوار از آیات قرآن کریم، تفسیری مستند و محکم از آیات قرآن را به نمایش می گذارد که نشان دهنده اوج اشراف و آگاهی از بیان رموز آیات است و خطبه را از صبغه سیاسی به درس معرفتی و کلاس تفسیری و ادبی بدل می نماید که مفسّر آن در نهایت درجه فهم و ادراک مبانی آیات الهی و نهایت درجه فصاحت و بلاغت در گفتار و سخن سرایی است.

کلیدواژه ها: سقیفه، فدک، فی ء، خالصه، انفال، ارث

منتشرشده در بانوان شیعه، شماره 4
یکشنبه, 08 اسفند 1395 ساعت 17:35

سیماى زن در خطاب هاى قرآن

موج سوم فمنیسم تحت تأثیر اندیشه های پست مدرن، علم را به ساختار زبانی و در نهایت، به عنصر جنسیت ارجاع می دهد و معتقد است که غلبه مرد، علم و همچنین زبانی مردانه به دنبال آورده است. بر اساس این دیدگاه، قرآن نیز که به زبان عربی نازل شده است، هویتی مذکر دارد.

اما واقع آن است که قرآن عنصر جنسیت را در حقیقت انسانی دخیل نمی داند و بسیاری از خطاب های قرآنی متوجه حقیقت انسانی اند. اما حتی در مواردی که از نظر محاورات عام زبان عربی، خطاب با ضمیر مذکر بیان شده، بیان قرآن به گونه ای است که ظهور کلام را متوجه حقیقت انسانی می کند.

کلیدواژه ها: فمنیسم، جنسیت، خطابات قرآنی، حقیقت انسانی

منتشرشده در بانوان شیعه، شماره 3
صفحه1 از80