پایان نامه ها

پایان نامه ها (1365)

این رساله در پنج فصل تهیه شده است که در فصل اول اهمیت مساله تعزیر اطفال و پیشینه تاریخی آن و هدفهای رساله و معانی لغات و تعریف اصطلاحات کثیر الاستعمال در این رساله بیان شده است . درفصل دوم آن اهداف تربیتی تعزیر و دیدگاه های بعضی از صاحب نظران قدیم و جدید تعلیم و تربیت در باره تعزیر و تادیب کودکان نقد و بررسی شده است و نتیجه به دست آمده لزوم تادیب و تعزیر کودک است در بعضی موارد نه بعنوان عاملی رشد دهنده بلکه بعنوان عاملی بازدارنده از طغیان ، و شرط تربیت می باشد . و در فصل سوم از تکلیف نسبت به طفل صحبت شده و احکام تکلیفی ووضعی و نتیجه گرفته شده که کودکان در احکام وضعی با افراد بالغ فرقی ندارند .

حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان ، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا درارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تاثیر جنین درعدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و تعزیرات ، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاهها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین ، بحث شده است.ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خودبهره مند می گردد اگر چه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متاخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد.

یکى از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنى آیا زن یا مرد بودن تاثیرى در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست ولى در مقررات قانونى جمهورى اسلامى ایران، تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسى‏اى نسبت‏به این موارد و مبناى فقهى آنها خواهیم داشت. در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک تر و با تخفیف بیشتری انجام می شود.

ارزش انسان در آموزه‌های اسلامی چنان عالی است که قرآن، او را مسجود ملائکه و خلیفه خدا معرفی می‌کند. مراحل مختلف خلقت انسانی در قرآن ذکر شده و خداوند خود را به مناسبت آفرینش او "احسن الخالقین" دانسته است. به‌همین دلیل، حق حیات انسانی حتی در مرحله جنینی مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، و تمام ادیان و قوانین اجتماعی به حمایت جدی از این حق پرداخته‌اند. از نظر دین اسلام، سقط جنین نوعی قتل نفس محسوب شده و قابل مجازات است. بر اساس این حکم اسلامی، در قوانین کشور ایران نیز با در نظر گرفتن مراحل حیات جنین، مجازات‌هایی مانند قصاص، دیه و تعزیر پیش‌بینی شده است. البته سقط جنین دارای اقسامی است که عبارت است از: سقط جنین غیر اختیاری، درمانی، عمدی، شبه عمد و خطایی محض؛ بدیهی است که هر کدام از این اقسام، حکم خاصی دارد، اما آن‌چه از نظر قانون، سقط جنین مجرمانه تلقی می‌شود دارای ارکان و شرایطی است که به‌کار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی، علم به حامله بودن زن، توجه به انجام فعل مجرمانه، و سوء نیت، جزء این شرایط می‌باشد.

انسان در همه ی احوال خود از احترام برخوردار است ونباید مورد تعرّض قرار بگیرد. این احترام، هم شامل قبل وبعد از تولد می شود.با لحاظ این نکات، انسان در روند تکاملی خود دارای مراحل مختلف از شکل گیری می باشد. یکی از این مراحل، شکل جنینی می باشد که در این مرحله جنین از حق حیات برخوردار می باشد وجز در موارد خاصی از جمله سقط درمانی نباید به این حق حیات وی کوچک ترین تعرّض وآسیبی وارد گردد. اولین ومهم ترین حق جنین، حیات و زندگی است.از منظرحقوق اسلامی حفظ جان جنین مانند سایر افراد لازم و واجب است. وقتل جنین جز در موارد خاص وآن هم با شرایطی خاص حرام وممنوع است.جنین به عنوان شخصی که قابلیت زیست را دارد تجاوز به آن حق به معنای محروم کردن وی از حق حیات می باشد. براساس مبانی اسلامی، سقط جنین حرام ونا مشروع می باشد.

صفحه1 از273