پایان نامه ها

پایان نامه ها (954)

حجاب و پوشش یکی از دستورات مسلم دین اسلام است و در تاریخ و فرهنگ ایران هم ریشه ای دیرینه دارد. حجاب اسلامی رکنی مهم از هویت اعتقادی و اجتماعی زنان جامعه ایرانی بوده است و مبارزه با آن در مسیر تلاش به منظور زدودن گرایش دینی جامعه ایرانی تلقی شده است. مخالفت با حجاب به قبل از دوره پهلوی بازمی گردد. از عصرقاجار و مشروطه مساله آزادی زنان در غرب و به دنبال آن تضییع حقوق زنان در ایران مورد تاکید غرب گرایان قرار گرفت .آنان به مبارزه با برخی مظاهر دینی به ویژه حجاب پرداختند و خواهان رسیدن به سبک نوین آزادی به مفهوم غربی آن بوده و حجاب را مانع این امر قلمداد کردند.

این پایان نامه به بررسی مطالبات اجتماعی زنان در مطبوعات دوره مشروطه پرداخته است. پرداختن به دوره مشروطه از این جهت حایز اهمیت است که این دوره به عنوان یکی از دوره های تجدد گرایی در تاریخ ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد. مطبوعات نیز به دلیل مهم ترین منبع اطلاع رسانی وقت بودن نیز نیاز به بررسی دارد. در این پژوهش به مطالبات اجتماعی زنان به عنوان نیمی از افراد حاضر در جامعه پرداخته شده است.

چکیده سلطنت طولانی ناصرالدین شاه همزمان با عصر نوینی بود که جهان به رهبری غرب تحولات اساسی را تجربه می‌کرد. برجسته‌ترین نقطه این تحولات تقابل میان سنت و مدرنیته بود. هر چند رسوخ اندیشه‌های ناشی از مدرنیته زمینه‌‌ی آگاهی و با‌لتبع تغییرات اساسی در ایران را پدید می-آورد اما افکار عمومی جامعه چنان پایبند سنتها بود که اندیشه‌های ناشی از تجدد‌خواهی را برنمی‌تافت و با وجود اینکه زنان در این مقطع زمانی تحت تأثیر افکار روشنفکرانه و ترقی‌خواهانه کم‌کم شرایط مطلوبتری را نسبت به دوره‌های قبل تجربه می‌کردند اما باز نسبت به سایر کشورها وضعیت اجتماعی- حقوقی مناسبی نداشتند. در عرصه‌ی سیاست نیز ایشان به دلایل مذهبی- سنتی هیچگاه حضور جدی نیافتند مگر با بهره‌گیری از موقعیتی که در دربار آن هم به صورت حاشیه‌ای داشتند.

پایان‌نامه حاضر با عنوان بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان در عصر صفوی، در چارچوب نوعی روش تحقیق جامعه شناسی تاریخی، در صدد برآمده است، با استفاده از مواد خام تاریخی بر جای مانده، در چارچوب مستندات مکتوب عصر صفوی، و مطالعات و تفاسیر صورت گرفته در سالیان اخیر، زوایای مغفول و فراموش شده ی حیات سیاسی و اجتماعی زنان این عصر را روشن‌تر نماید. بررسی های به عمل آمده بیانگر یک واقعیت تاریخی غیرقابل انکار است، که زنان جایگاه تبعی در حیات سیاسی و اجتماعی آن دوران داشته اند، اما خصلت مردسالارانه ی حیات سیاسی- اجتماعی، باعث شده است، تا در این دوران زنان نتوانند نقشی شایسته و فراخور جمعیت خود، به عنوان بخشی قابل توجه از جمعیت جامعه، ایفا نمایند.

هشت سال دفاع مقدس، بزرگترین پدیده تاریخی کشور ما در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که تمامی شوون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن با نگاهی نو، تأثیری ژرف و بنیادین بر ادبیات به جا گذاشته است. در این دوره ادبیات داستانی و بویژه رمان از لحاظ کیفیت و مضمون متحول گشته، شخصیت‌های آن هویتی تازه می‌یابند؛ شخصیت زن که در گذشته همـــواره مبهم و تیره و عنصری جسمی و جنسی محسوب می‌شده است، در این برهه ارزشی انسانی یافته و از دریچه‌ای نو به او نگریسته می‌شود. موضوع این پایان‌نامه بررسی جایگاه و نقش شخصیت‌ زنان در شش رمان با محوریت دفاع مقدس «نخل‌های بی‌سر، زمین سوخته، باغ بلور، گنجشک‌ها بهشت را می‌فهمند، جنگی که بود، و گلاب خانم» است و در آن سعی شده که شخصیت‌های تحول یافته و نقش‌های جدیدی که زنان در داستان‌ها ایفا کرده‌اند، تحلیل و تبیین گردد.