پایان نامه ها

پایان نامه ها (954)

بررسی وضعیت زنان در طول تاریخ ایران امری دشوار و طاقت فرسا است. زیرا در تاریخنگاری ایرانی زنان هویت و نقش کمرنگی داشتند و مورخان به ندرت از آنان یاد کرده اند. اما منابع خارجی از جمله سفرنامه ها به موقعیت و نقش زنان در جامعه ایرانی در برخی از ادوار تاریخ ایران توجه نشان داده اند وابعاد گوناگونی از زندگی زنان ایرانی را برای محققین روشن کرده اند.پایان نامه حاضر به بررسی وضعیت زنان در دوره صفوی به استناد سفرنامه ها پرداخته است و تلاش دارد تا مشخص کند آیا زنان عصر صفوی در عرصه های سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقش داشتند و مشارکت آنان در این عرصه ها تا چه اندازه بوده است.

چکیده از آغاز ورود تشیع به ایران در قرن نخستین هجری در قم فرهنگ و شعایر شیعی به آرامی در ایران نفوذ کرد تا اینکه در زمان صفویه و با رسمیت مذهب تشیع، فرهنگ و مولفه های فرهنگی و شعایر شیعی، در تار و پود جامعه ایرانی ورود کرده و در گذر زمان بر عمق و گستره و شکوفایی آن افزوده گشت. در این عصر علمای شیعه موفق به تمدن سازی شدند و راهبردهای فرهنگی گسترده ای برای مهندسی فرهنگی جامعه ایرانی طراحی و اجرا کردند. در این فرایند، مکتب حسینی و مولفه های قیام سیدالشهدا (علیه السلام) که خود شالوده ای از عناصر اصلی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مذهب تشیع و دین اسلام است و دارای ماهیت فکری، عقیدتی و عاطفی شگرف و پیوستگی عمیق با جان و فکر جامعه شیعی می باشد، تأثیری نمایان تر، عمیق تر و گسترده تر می یافت.

در مقدمه مولف درباره علت تالیف این کتاب و علاقه شدید خود نسبت به آن معظمه پرداخته اند. ب: اما مولف در این بخش عناوین سی گانه کتاب را که ما در شش ابواب مختلف تقسیم و ترتیب آن را نیز جابجا کردیم در باب اول درباره عناوینی مانند اسم و حسب و نسبت حضرت زینب (ع) ترتیب و لقب آن بانو به بحث پرداخته‌ایم. در باب دوم راجع به ازدواج فرزندان آن حضرت بحث کرده اند. در باب سوم درباره عناوینی مثل زینب (ع) تشنه علم مقام علمی حضرت زینب (ع) کلمات حضرت زینب (ع) و فصاحت و بلاغت حضرت زینب (ع) .... به بحث و بررسی پرداخته اند. در باب چهارم درباره عناوینی مانند همراهی حضرت زینب (ع) با امام حسین (ع) عواطف حضرت زینب (ع) با امام حسین (ع) مدیریت واشراف کامل زینب (ع) و جلالت فوق العاده زینب (ع)... به بحث پرداخته اند.

بحث روش تفسیر قرآن در قرن اخیر از بحث های مطرح در حوزه دینی می باشد. نظرات و آراء فراوانی در این زمینه از سوی قرآن پژوهان و مفسران ارائه شده است که هر کدام برای نظر خود به دلائلی استناد کرده اند. ائمه (ع) به عنوان رهبران دینی ما که خود قرآن ناطق می باشند، طلایه داران تفسیر قرآن بودند. در این پایان نامه به روش و سبک تفسیری حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخته شده است که در فصل اول جایگاه تفسیر در عصر ایشان و دانش قرآنی حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره شده و در فصل دوم به استقراء آراء تفسیری و غیر تفسیری ولی مرتبط با تفسیر قرآن و همچنین استنادات قرآنی حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخته شده است. در فصل سوم مبانی تفسیر از دیدگاه حضرت فاطمه زهرا (س) مطرح شده و در فصل چهارم روش و قواعد تفسیری به کار برده شده توسط حضرت فاطمه زهرا (س) استخراج شده و در فصل پنجم نیز پس از معرفی اجمالی 7 تفسیر معاصر میزان اهتمام این تفاسیر به روش و قاعده مورد استفاده حضرت فاطمه زهرا (س) بررسی شده است.

توصیف، بیان روایی تصاویری است که ابتدا در ذهن نمود می یابد و ذخیره می شود؛آنگاه گذشت زمان آن را برجسته می سازد. عنصر توصیف، رکن اساسی و جدایی‌ناپذیر هر نوع ادبی است که جنبه‌ی روایی داشته باشد؛ بنابراین، این عنصر در خاطره‌نوشته‌ها نیز قابل بررسی است. سه کتاب «دا»، «پایی که جا ماند» و «نورالدین پسر ایران» از برجسته‌ترین کتب خاطرات مربوط به دفاع مقدس هستند. هدف نگارنده، در این پایان‌نامه آن است که عنصر توصیف را در این سه کتاب در شش حوزه: جزئیات، شخصیت، گفت‌وگو، زاویه‌ دید، صحنه و بازگشت به گذشته، بر مبنای نظریات مونیکاوود و جمال میرصادقی بررسی نماید. بر اساس نتایج این پژوهش با وجود اختلافاتی که در میزان استفاده از هر کدام از این حوزه‌ها در این سه کتاب وجود دارد؛ عناصر گفته شده به طور کلی باعث زیبایی، برجستگی و گیرایی هر چه بیشتر محتوای این کتب گردیده‌است