پایان نامه ها

پایان نامه ها (954)

یکی از مباحث مهم زبانشناسی گفتمان است و جنگ از جمله وقایع مهم هر کشوری است که معمولاً توسط افرادی که در آن حضور فیزیکی داشته‌اند روایت می‌شود. چیزی که در این پایان نامه مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد توصیف و تحلیل گفتمان جنگ در روایت دا می‌باشد که توسط خانم زهرا حسینی(1388) به نگارش درآمده است. یکی از عواملی که باعث می‌شود یک اثر نسبت به آثار مشابه خود برجسته‌تر شود طبیعتاً شیوه نگارش آن می‌باشد. در اینجا، با رویدادهایی رودررو هستیم که توسط فردی به نام راوی بیان می‌شود (روایت می‌شود). با تحقیقاتی که نگارنده این پایان نامه انجام داده است از بین تمام چارچوبهایی که ارائه شده بود نظریه جامعه شناسانه زبان ساختار روایت لباو است که از دیدی زبانشناسانه برخوردار بوده و انتخاب و پیکره تحقیق در درون این چارچوب قرار گرفت.

موضوع پایان نامه حاضر بررسی سیر خاطره نویسی دفاع مقدس با تأکیدبرکتاب «دا» است.از آنجاکه ادبیات دفاع مقدس بخشی عظیم از ادبیات نوین ما است,شایسته است در سطوح دانشگاهی بیشتر بدان پرداخته شود.این ضرورت هنگامی بیشتر رخ می نماید که کتابی چون «دا» پدید می آید و تعجب همگان را بر می انگیزد که این کتاب چه ویژگی خاصی دارد که در طول سالیان دراز, از گذشت نهضت رمان نویسی,داستان نویسی و خاطره نویسی هیچ کتابی در زمینه ادبیات معاصرآن هم از نویسندگان بزرگ این ادبیات نتوانسته به جایگاه «دا» دست یابد.در حالی که پیش از این از نویسنده دا کتابی سراغ نداریم.لذا ضروری بود وارد این عرصهنوین ادبیات شویم واین کتاب ارزشمند را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

با توجه به آیاتی که تفسیر و بررسی آنها گذشت دلالت هیچیک بر حرمت مدیریت زنان احراز نگردید آیه قوامون گرچه می توانست با دلالت التزامی، حرمت مدیریت های زنان را در سطوح کلان ثابت کند اما دارای سه مشکل جدی است اول آن که قیاس نظام خانواده با نظام اجتماع مع الفارق است استاد مطهری اجتماع منزلی را بر خلاف اجتماع مدنی می‏داند و این دو با یکدیگر از این لحاظ قابل مقایسه نیستند. اجتماع زن و مرد یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. قیاس دو اجتماع مدنی و خانوادگی با یکدیگر دلیل منطقی ندارد.دوم اینکه اگر ولایت مطلقه مردان درخانواده ثابت می شد قیاس اولویت هم ممکن بود درحالیکه این ولایت(اگر ثابت باشد) محدود به امور زناشویی است بنابر این تسری این ولایت محدود به اجتماع صحیح نخواهد بود. سوم آنکه بسیاری از پُست های کلان مدیریتی از سنخ ولایت نیستند تا مشمول آیه قرار گیرند بلکه از جنس وکالتند و یا دست کم ولایت بودن آنها محرز نیست. چهارم اینکه در واژه « قوامون» اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را به معنای مراقبت ، مسئولیت می دانند نه سلطه و اختیار، یعنی مرد مسئول تامین نیازهای همسر خویش می باشد بر این اساس اصلاً مقوله ولایت مطرح نیست تا شما بخواهید عدم جواز آن را در سطوح کلان استنباط نمایید.

زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی هر جامعه در ساخت و بروز حوادث وقایع مختلف دارای نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده‌اند. پایان‌نامه‌ی پیش رو با عنوان «نقش زنان در گسترش تشیع از قرن هفتم تا دهم هجری این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهد که زنان در این دوره چه نقشی در گسترش تشیع داشته‌اند؟». نتایج این پایان‌نامه که با روش توصیفی – تحلیلی سامان یافته است نشان می‌دهد که زنان در این دوره‌ با حضور در فعالیت های سیاسی و فرهنگی مستقیم و غیر مستقیم در نشر و گسترش تشیع دخیل بوده‌اند . از جمله‌ی این زنان می‌توان به فاطمه خاتون، گوهرشاد، جان بیگم و... اشاره کردکه با اقداماتی همچون دخالت و نفوذ در دربار حکومت‌ها ی وقت، بازسازی مراقد امامزادگان، بنای مساجد و مدارس به گسترش تشیع در این عصر کمک کردند.

چکیده انقلاب مشروطه نتیجه خواست مردم ایران برای برقراری حکومت قانون و کسب حقوق قانونی برای همه اقشار کشور بود . اگر چه برای ایرانیان « قانون » به ارمغان آورد ولی در نتیجه فرهنگ مرد سالار ایران ، زنان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دادند از حقوق قانونی برابر همچنان محروم بودند . گروهی از زنان که تحت تأثیر آراء و افکار روشنفکران با مفاهیم آزادی و برابری آشنا شده بودند و در جریان مبارزات انقلاب مشروطه حضور داشتند ، با اعتراض به وضعیت نابرابر زنان در جامعه ایران خواستار اعطای حقوق مساوی به زنان در قانون شدند. آنها سعی کردند با تشکیل احزاب و مطرح کردن مشکلات زنان، دولت و مجلس را برای رفع اجحافات حقوقی نسبت به زنان و بهبود وضعیت آنها متقاعد کنند . این فعالیت در دوره رضا شاه دنبال شد .