کتب

کتب (148)

این کتاب شامل شش فصل می باشد که ترتیب فصول چنین می باشد: فصل اول: مشروعیت خلافت ، فصل دوم : علی علیه السلام شایسته ترین رهبر؛ در این فصل ویژگی های رهبر، تعداد ائمه و علل برتری علی علیه السلام ، علت سکوت ایشان و شیوه مقابله  بررسی می شود.
فصل سوم: فاطمه علیها السلام: ولادت ، عفاف ، زهد ، ایثار، فضیلت ، شهامت ، منزلت، فاطمه در قرآن، فاطمه در احادیث، شمایل فاطمه ، نامهای ایشان، تسبیحات، اولاد ، مادر و فاطمه علیها السلام در قیامت است

یکشنبه, 15 فروردين 1395 ساعت 04:30

نگاهی به مقام حضرت فاطمه علیه السلام

نوشته شده توسط

این کتاب شامل 9 بخش است  که در 36 صفحه تنظیم شده است. با سخن ناشر آغاز شده و به موضوعات یر می پردازد: هر موجودی چهار وجود دارد ، چهار وجود برای قرآن مجید ، قرآن عینی و حقیقی فقط در وجود انسان کامل ، فاطمه علیها السلام ، از مصادیق واقعی قرآن کریم ، فاطمه (س) بلد طیبه، تعریف جامع و مانع از فاطمه (س) ، فاطمه (س) حبیبه حق است، بهار علی (ع) کنار فاطمه (س) خزان بهار علی (ع) می باشد.

یکشنبه, 15 فروردين 1395 ساعت 04:30

زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیها و دختران آن حضرت،

نوشته شده توسط

این کتاب دنباله کتاب زندگانی حضرت محمد (ص) است که قبلا به قلم نگارنده تالیف شده و به طبع رسیده است. این کتاب درباره زندگانی بانوی بزرگ اسالم ، دختر گرامی رسول خدا حضرت فاطمه زهرا  دختران بزرگوارش حضرت زینب کبری و ام کلثوم (ع) تدوین شده و از روی معتبرترین کتابهای شیعه و اهل سنت گردآوری  و تالیف گردیده  است.  بجز پاره ای از جاها عموما منابع و مصادر آن در پاورقی و یا در متن ذکر شده است.

و برای جمع آوری مندرجات آن بیش از بیست کتاب از کتابهای مزبور مورد استفاده و بررسی قرار گرفته و بدین صورت که می بینید تنظیم گردیده است

یکشنبه, 15 فروردين 1395 ساعت 04:30

اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب و الفضائل

نوشته شده توسط

این کتاب رساله کوتاهی درباره زندگی حضرت زهرا علیها سلام است که توسط اکراوی قلقشندی عالم اهل سنت در قرن دهم نوشته شده است . در مقدمه مصحح به این نکته توجه داده شده است که انتساب کتاب به مولف صحیح است و اینکه در چاپ  نخست ، آن را به شخص دیگری  با عنوان محمد بن عبد الرؤف مناوی نسبت داده اند درست نیست و فهرست نویسانی چون کحاله و کسانی که شرح اکراوی را نوشته اند اتحاف السائل را از آن وی می دانند. کتاب از پنج باب  تشکیل شده و در این ابواب به طور اجمال از زندگی شخصی و مناقب  وآثار آن حضرت سخن به میان آمده  است

مولف با مقدمه ای درباره اینکه شیعه امامیه فرقه محقه است ، کتاب را آغاز کرده و سپس به نقل بیست حدیث در فضیلت  اهل بیت می پردازد. این قسمت از کتاب ، حجم چندانی ندارد و مولف به سرعت از آن گذشته است و منبع اصلی این احادیث  کتاب المجتبی اثر محمود صالحانی اصفهانی شافعی است . در قسمت دوم به نقد و بررسی 23 خبر