پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 16:49

چهل و هفتمین جلسه شورای دانشنامه زن مسلمان

نوشته شده توسط دانشنامه زن مسلمان

تاريخ:  12/08/95    ساعت آغاز:6:30    ساعت پايان: 8:30

مذاكرات جلسه:


در این جلسه اعضاء به بررسی قسمت بعدی مدخل¬های پیشنهادی گروه تاریخ پرداختندکه در نهایت 46مدخلمورد بررسی قرار گرفت.

 

مصوبات جلسه:


1/950812)مدخل¬های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «غ» و «ف» عبارتند از: «غازی ادی، غزیه، فاطمه بنت المثنی، فاطمه بنت الحسین، فاطمه دختر عبدالله(ام داود)، فاطمه (ست المشایخ) و فرمانفرمایان ستاره.»
2/950812) مدخل¬های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل بحث «زن در حکومت»با معیارهای: 1) گستره زمانی و مکانی، 2) نگرش دولت¬ها به زنان، 3) سهم و نقش معتنابه زنان در امور سیاسی و اجتماعی و 4) وجود آداب و رسوم یا جایگاه ویژه زنان در حکومت بررسی شد.
3/950812) مدخل¬های مستقل گروه تاریخ ذیل حکومت¬ها (بخش اول) عبارتند از: «حکومت رسول خدا (ص)، حکومت خلفا، حکومت امام علی (ع)، امویان، عباسیان،فاطمیان، عثمانی، آلبویه، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، تیموریان،ملوکالطوایفی حکومت، صفویان،افشاریه، زندیه، قاجار و پهلوی.»
4/950812)مدخل¬های مستقل گروه تاریخ ذیل حکومت¬ها (بخش دوم) عبارتند از: «حمدانیان، زیدیهیمن، گورکانیان هند و آلسعود.» همچنین در بحث شمال آفریقا و اندلس مدخل¬های: «ادریسیان، امویاناندلس، ایوبیان، بنیرستم، بنیمدرار، بنیمرین، مرابطون، ممالیک و موحدون» به تصویب رسید.
5/950812) بعد از بررسی و رای¬گیری مدخل¬های: «عصمتی خوافی، علم قهرمانه، عمره بنت نعمان، غزاله حروری، فاطمه بنت قیس، فاطمه بنت هیثم و فاطمه بنت یمان» مورد تصویب قرار نگرفت.
6/950812) مدخل¬های «مستشرقان و صلیحیه» نیز جهت بررسی به گروه تاریخ ارجاع شد.
7/950812) همچنین مصوب شد «دولت¬های اسلامی در هند» نیز به صورت مجزا و به تفکیک بررسی و جهت تصویب به شورا ارجاع داده شود.

 

 

 

خواندن 38 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید