کارگاه ها

کارگاه ها (25)

دکتر احمد پاکتچی

اولین مساله ای که توجه ما را به خود جلب می کند این است که تفاوت های اعتقادی در خصوص مبادی بنیادی امامت بین شیعه و اهل سنت وجود دارد و همین تفاوتهای بنیادی سبب می شود که نگاه دو گروه به سیره ائمه با همدیگر کاملا تفاوت داشته باشد. در واقع دقیقتر این است که بگوییم جاهایی که این تفاوتهای اعتقادی بیشتر ظهور و بروز پیدا می کنند ما هم با اختلافات بیشتری مواجه خواهیم شد و در آنجا که این تفاوت ها کم باشد اختلافات به صفر می رسد. در این قسمت نخست مروری بر این مبانی خواهیم داشت.

دکتر احمد پاکتچی
عنوان ممکن است یک مقداری ابهام داشته باشد اینکه دنبال چه چیزی هستیم و در اینجا سعی میشود که توضیح دهیم که صورت مساله چیست و در سیره نگاری به دنبال چه چیزی هستیم؟

کارگاه آموزشی «مقاله نویسی؛ مساله و نوآوری در مقالات پژوهشی» به همت گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با ارائه دکتر نیره دلیر برگزار می شود. زمان شروع دوره، 4 آذر 95 است.

 

 

معاون پژوهش جامعه الزهرا(س) از برپایی 12 کارگاه تخصصی روش‌شناسی پژوهش‌های دینی در جامعه الزهراء(س) در سال 94 و سال جاری خبر داد.

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی بررسی امکان نظریه پردازی در مطالعات زنان را برگزار می کند.

صفحه1 از5