پایان نامه ها

  1. جلسات و مصوبات
  2. آخرین مطالب
  3. جستجو در منابع

بررسی احکام فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

in پایان نامه ها
پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده‌های جدیدی می‌شود‎۰ یکی از این…

تربیت برای زندگی

in پایان نامه ها
هدف از تحقیق حاضر تربیت برای زندگی است. برای نائل شدن به هدف مزبور، نخست، به بررسی مفهوم…

بررسی نقش طرحواره های مادران در تربیت جنسی دختران نوجوانشان

in پایان نامه ها
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره های مادران در تربیت جنسی دختران نوجوانشان انجام گرفته…

محورهای توانمند سازی زنان:تأمین اجتماعی،کاهش فقر،امنیت شغلی

in مقالات
چکیده زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در دایره ی فقر آسیب پذیرترین قشر می…

زنان و زمان

in مقالات
مقدمه نگاه به زمان، طی قرون اخیر، با اختراع و رواج ساعت و در پی آن پیشرفت تکنولوژی تغییر…

نقش تربیتی زنان در امر صرفه جویی

in مقالات
چکیده از آن جا که حیات و بقاء برای همه موجودات و ازجمل انسان به صورت فطری در نهاد او قرار…

اعتبار سنجی روایات فتنه بودن زنان(مصادر، اسناد و مفهوم)

in مقالات
چکیده حداقل نُه گزاره در مساله فتنه بودن زنان در جوامع حدیثی شیعه و سنّی گزارش شده است.…

آسیب شناسی تحصیل زنان و راهکارهای مرتبط با نقش زمینه ساز آنان

in مقالات
چکیده در جامعه زمینه‌ساز، شرایط لازم برای پذیرش ولایت و حاکمیت حضرت حجت( فراهم است. چنین…

مسؤولیت مدنی ناشی از تکالیف والدین در برابر فرزندان

in پایان نامه ها
والدین به عنوان دارندگان سمت ولایت و حضانت در مقابل فرزندان تکالیفی برعهده دارند که بخشی…

بررسی رابطه ادراک روش های فرزند پروری و مذهبی بودن والدین با هوش معنوی دانشجویان

in پایان نامه ها
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک سبک‌های فرزندپروری و مذهبی بودن والدین با هوش معنوی…
next
prev

مقالات

زنان و زمان

in مقالات