تازه‌های نشر

تازه‌های نشر (61)

زهرا آیت‌اللهی مدیرگروه مطالعات زنان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها: فمینیسم در ترازوی نقد را در تقابل تبلیغات فمینیستی به رشته تحریر درآوردیم.
 

مقدمه مترجم: نشان دادن نقشی که مراجعه به «میدان» و مطالعه همدلانه و روشمند واقعیت‌ها و روایت‌های درون میدان، در شکستن قضاوت‌ها و گزاره‌های یک‌دست‌کننده درباره شیعیان دارد، اهمیت کتابی است که در ادامه، بخشی از یکی از متون معرفی آن ترجمه شده است. دیان دسوزا (Dian D'Souza)، تلاش کرده است با مراجعه به دین زیسته شیعیان دوازده‌امامی جنوب شرقی آسیا، نقش فعالانه‌ی زنان را در مناسک شیعی نشان دهد.

شماره چهارم ماهنامه پیام زن با بررسی موضوع جاذبه‌های اسلام از منظر بانوان تازه مسلمان از سوی مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی چاپ و روانه بازار شد.

به بهانه ایام فاطمیه فهرستی کتابشناسانه از آثاری که از سال 1357 به این سو با موضوع شناخت حضرت فاطمه (س) در ایران منتشر شده‌ پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

جلد اول «گلشن ابرار بانوان» شرح حال بانوان عالمۀ مذهب تشیع به قلم جمعی از بانوان محقق پژوهشکده باقرالعلوم (ع) روانه بازار نشر شد.