تازه‌های نشر

تازه‌های نشر (82)

طاهره عظیم زاده تهرانی؛

عبدالکریم بن ابی العوجا، یکی از افرادی است که در سده دوم هجری/هشتم میلادی به زندیق معروف بودند. وی بدون ترس، در مراکز مقدس مسلمانان حاضر شده، به اظهار عقاید خود می­پرداخت. گفت­وگوهای او با امام صادق(ع) و شاگردان ایشان، شیوه استدلال جعفر بن محمد(ع) را با کسانی که به آفریدگار اعتقاد نداشتند، نشان می­دهد. این نوشتار علاوه بر بیان عقاید و مسلک ابن ابی العوجا، به بررسی گفت­وگوهای او با امام صادق(ع) می­پردازد.

 

برای مطالعه این کتاب، اینجا را کلیک کنید!

 

 

 

 

فاطمه جان احمدی، مهدی نیک آفرین؛

وجود انحرافات فرهنگی و بدعت‌های دینی در عصر امویان، لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی به‌ویژه فرهنگ مذهب تشیع را فزونی بخشیده بود. مناسب‌ترین شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مختص عصر امامین صادقین (ع) بود که فرصتی مناسب برای انجام فعالیت‌های فرهنگی را فراهم آورد. امام صادق (ع) از بسترها و زمینه‌های موجود عصر خویش بهره جست و توانست با انجام فعالیت‌های فرهنگی گسترده، نظام فرهنگی جامعه شیعه را طراحی و مدیریت نماید. هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین پیامدها و نتایج مهندسی فرهنگی امام صادق (ع) چه بود؟ با بررسی منابع و گردآوری و پردازش اطلاعات به شیوه توصیفی ـ تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد:مهم‌ترین دستاوردهای تلاش و فعالیت امام صادق (ع)، توسعه تشیع، نظام‌مند شدن عقاید و باورها، شکل‌گیری تشکیلات سیاسی، پویایی فقه شیعی و شکل‌گیری نظام آموزشی منسجم می‌باشد. در واقع مهندسی فرهنگی امام صادق (ع) از طرفی موجبات شکل‌گیری ساختار فرهنگی شیعه و از طرف دیگر زمینه‌های پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی را فراهم آورد.

 

برای دریافت فایل این مقاله، اینجا را کلیک کنید!

 

 

 

 

در ماههای گذشته، دو دفتر ویژه درباره فتوت و جوانمردی در اطلاعات حكمت و معرفت منتشر شد و از جوانب مختلف به این موضوع مهم تاریخی و فرهنگی پرداختیم. اماجوانب متعدد دیگری در این زمینه وجود دارد كه می باید پژوهیده و منتشر شود. یكی از مهمترین و مغفول ترین موضوعات در این عرصه، مساله رابطه زنان و فتوت است. در این مقاله گوشه هایی از این موضوع بررسی و تحلیل شده است.

نقل است كه حسن بصری گفت: «شبانروزی پیش رابعه بودم و سخن طریقت و حقیقت می‌گفتم، چنان كه نه برخاطر من گذشت كه: «من مردم»، و نه بر خاطر او گذشت كه: او زن است. آخرالامر چون برخاستم خود را مفلسی دیدم و او را مخلصی»

«زنان در گفتمان پزشکی ایران با تکیه بر دوره­ صفویه» نوشته بهزاد کریمی، عضو هیات علمی گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد منتشر شد.

این نشریه که "خانواده ایرانی" را در کنار دیگر مسائل فرهنگی و اجتماعی روز، محور بحث قرار داده، در شماره جدیدخود به شهید مظلوم آیت الله بهشتی و خانواده بزرگوارشان تقدیم شده است.